Üretim/İmalat

Hizmetlerimiz

CNC üretim teknolojileri kısaca CNC sistemlerin kullanıldığı tüm alanları kapsamaktadır. CNC teknolojisine girmeden önce, NC’den (numerik kontrol) başlamak yanlış olmaz. Numerik kontrol ilk olarak 1952 yılında Amerika birleşik devletlerinde bir freze tezgahına entegre edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Numerik kontrol, takım tezgahlarının sayı, harf ve benzeri sembollerden oluşan ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımı ile çalıştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemlerde kullanılan hafıza üniteleri yetersiz olduğundan komutları her seferinde bir teknik personelin girmesi gerekiyordu. Fakat teknolojinin gelişmesi ile birlikte geliştirilen büyük hafıza sistemleri, numerik sisteme girilen kodların hafızada tutulup, bilgisayar desteği ile otomatik olarak işlenmesine olanak sağladı ve CNC sisteminin doğmasını sağladı. CNC (Computer numerical control) sistemleri, tezgahta yapılacak işlemlerin hafızada tutulup otomatik olarak yapılması imkanını sunmanın yanında üretimin her aşamasında programı durdurma, programda değişiklik yapma ve programı durdurulduğu yerden tekrardan devam ettirebilme özelliklerini beraberinde getirdi. Ayrıca programın son şekli ile hafızada saklanmasına olanak sağlamaktadır. Hemen hemen tüm üretim araçlarına entegre edilen bilen otomatik kontrol sistemi CNC, üretim alanında kullandığımız birçok makinede kendine yer bulmuştur. Üretimdeki hataları ve iş gücünü minimize ederek de ürün maliyetlerini azaltmaktadır. CNC tezgahlarına yüklenecek programlar veri taşıyıcı bellekler ile birlikte kolayca aktarılabilmektedir. Bu tezgahlar genel olarak talaşlı imalat, kaynakçılık ve montaj gibi alanlarda sıkılıkla kullanılmaktadır.

CNC hizmeti, özellikle üretim ve montaj alanında CNC makinelerin kullanımı ile parça üzerinde gerekli modifikasyonların yapılmasını kapsamaktadır. Bütün üretim tezgahlarının kendine özgü operasyon yetenekleri ve karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle üretim aşamasında üretilecek ürün’e yapılacak modifikasyonlar kullanılacak makine çeşidini belirlemektedir. Bir parça üretiminde birbirinden farklı birkaç tipte CNC tezgahınaihtiyaç duyulabilir. Örneğin yeni üretilecek bir üründe delikler açılması için freze ya da torna tezgahlarından yararlanabilir ya da Üretilen parçaların montaj aşamasında kaynak tezgahlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca CNC sistemler, üç boyutlu yazıcılar ile üretilemeyen bazı ham madde gruplarını işlemek için kullanılabilir. Parça işlemesine başlamadan önce CNC tezgahını çalıştıran görevli tarafından hazırlanmış komut bloku sisteme yüklenir ve daha sonra uygun talimatlara göre bilgisayar tarafından otomatik olarak parça işlemeye başlanır. CNC tezgahları hem üretim aşamasında hem de montaj aşamasında oldukça etkili çözümler sağlamaktadır. İnsan eli değmediği için çoklu üretimlerde de hata oranı oldukça düşüktür. Bunun yanında sunduğu yüksek hız ve hassasiyet de maliyetleri azaltmaktadır. Bir iş parçası için uygulanacak operasyonların komut listesi bir kere hazırlanır ve diğer parçalar için hafızada tutularak istenildiğinde rahatlıkla kullanılabilir.